สินเชื่อสู้ภัย ธ.ออมสิน เปิดให้กู้อีกครั้ง ปี 65 รอบนี้ให้ทุกคน

สินเชื่อกู้ภัย Covid-19 ขยายเวลาให้ขอกู้คนที่เคยจองสิทธิไม่ได้หรือขอกู้ไปแล้วแต่ไม่ผ่านจะขอกู้ได้
อีกไหมตามมาดูกันเลย

ความคืบหน้าเกี่ยวกับ สินเชื่อกู้ภัย covid-19 ของธนาคารออมสิน จะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ

ยืมเงินออนไลน์ กู้เงินผ่านเเอป ทำได้ง่ายๆ เเค่มีเเอป MyMo ของธนาคารออมสิน โดยออมสินปล่อยสินเชื่อสู้ภัย cv-19
ซึ่งเป็นสินเชื่อที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ โดยเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติcv-19 สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีอาชีพอิสระ ก็กู้ได้ เเต่ต้องมีเเอป MyMo กู้เงินสูงสุดรายละ
10,000 บาท อนุมัติเร็ว รอรับเงินได้เลย เริ่มตั้งเเต่ 19 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

วันนี้ TrueID จึงจะมาเเนะนำขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ธนาคารออมสิน ว่ามีเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์
อะไรในการพิจารณาสินเชื่อบ้าง รวมถึงวิธีการสมัครกู้เงินผ่านเเอป MyMo จะมีวิธีการอย่างไร เช็กที่นี่!

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo เป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้มีรายได้ประจำเเละผู้มี
อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (cv-19) ทำให้มีรายได้ลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อน 1 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ ในระยะถัดไปจะมีการปรับเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่สมัคร
ใช้บริการ MyMo ทุกๆ เดือน)
เป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
อายุ 19-70 ปี
ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราช
การ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ไม่เป็นผู้ว่างงาน
ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน
กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (Bureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป็น NPLs
ไม่มีบัญชี Write-Off uอกระบบ CBS
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้ เเละมี e-Mal ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo ก่อน
ผู้ที่สนใจจะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิไว้ จากนั้น จึงทำการ login เข้า
MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ในวันเเละเวลาที่ได้รับเเจ้ง

ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก cv-19

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

ให้กู้ตามความจำเป็น ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ
ของสายงานลูกค้ารายย่อยเเละองค์กรชุมชน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดเเรกเเล้ว (เงินต้นเเละดอกเบี้ย)
สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเเละดกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เเต่ทั้งนี้
เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้สูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดเเบบลดต้นลดดอก)

หลักประกันการกู้เงิน

ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

บัตรประจำตัวประชาชน

การสมัครขอสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู “สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19”

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)

สามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บu MyMo
ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP
การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ต
ของบริษัท ข้อมูลเครดิตเเห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract

 • ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อ
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code เเละ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน
  MyMo เเละจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

อนุมัติสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo กี่วัน

 • ธนาคารจะเเจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาเเละไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง
  ได้เเก่ Notification บu MyMo เเละ SMS (ข้อความสั้น)
 • หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract หลังจากธนาคารเเจ้งผลการ
  พิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน
การรับเงินสินเชื่อ
 • จะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application
ช่องทางการชำระสินเชื่อ
 • การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด
 • สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 • ขยายระยะเวลาโครงการ โดยเริ่มตั้งเเต่ 19 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565
  หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

วิธีการสมัครสินเชื่อ ผ่านเเอป MyMo

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo จะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัคร
สินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo ก่อนจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19
ในวันเเละเวลาที่ได้รับเเจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อเมนู
จะเเสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ

เข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 วิธีที่ 1
 • เข้าสู่ระบบ MyMo กด Banner มาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19
 • อ่านรายละเอียดมาตรการ จากนั้นกด เข้าสู่เมนู
เข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 วิธีที่ 2
 • เข้าสู่ระบบ MyMo เลือกเมนู บัญชี
 • กดเมนู ผลิตภัณฑ์เเละบริการ เลือก มาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19

ข้อมูล ธนาคารออมสิน

About ผู้ดูแลระบบ

View all posts by ผู้ดูแลระบบ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *