ธนาคารกรุงไทย ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนหลักร้อย สูงสุด 84 เดือน

สวัสดีครับ สำหรับสินเชื่อกรุงไทยใจดีเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน หลักทรัพย์หรือหลักประกัน
ไม่สามารถเพิกถอนวงเงินจากบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทยได้เมื่อวงเงินได้รับการอนุมัติ

1. ทุนสำรองหมุนเวียนพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท

2. สมัครผ่าน Krungthai NEXT ง่ายๆ รู้ผลภายใน 5 นาที

3. ไม่ต้องใช้เอกสารและไม่มีผู้ค้ำประกัน

4. ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

โดยค่าเริ่มต้น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติ ค่าใช้จ่ายจริงสูงสุดตามที่ระบุในสัญญาบวก
3% ต่อปี ตามอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุด ค่าบริการใด ๆ ไม่เกินประกาศของธนาคารตามยอดคงค้างทั้งหมด
ซึ่งปัจจุบันไม่เกิน 25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง)

ระยะเงินกู้ “กรุงไทยเป็นกันเองมาก”

– ระยะเงินกู้ 1 ปี และทบทวนวงเงินสินเชื่อปีละ 1 ครั้ง ถ้าผ่อนดีให้ยืดอายุเงินกู้ไปอีกปีตามเงื่อนไขธนาคาร

รายละเอียด สินเชื่อกรุงไทย “สมาร์ทมันนี่”

1. วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2.ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทยก็มีรายได้เพียง 30,000 บาทขึ้นไป

3. ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน

4. คืนค่าได้อย่างง่ายดายผ่านแอป Krungthai NEXT

5. สามารถยืมพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการรายย่อยได้พร้อมกัน

วงเงินกู้สูงสุดคือเท่าไร?

– ผู้ที่มีรายได้คงที่ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

– ผู้ที่มีรายได้ทางธุรกิจ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

เงินกู้นี้สำหรับเดือนเท่าไร?

ถ้ากู้ 50,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายเดือนละ 826 บาท ถ้ากู้ 100,000 บาท
เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายแค่ 1653 บาท ต่อเดือน

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4. หนังสือรับรองรายได้ตัวจริงหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5. Statement

– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

6.เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ
เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.